اطلاعیه فنی ضدعفونی بذور

زارعین محترم

برای پیشگیری از آلودگی گندم به بیماری سیاهک (قرجه) نسبت به ضدعفونی بذور قبل از کاشت اقدام نمایید:

هنگام ضدعفونی از دستکش و ماسک استفاده نمایید.

دقت کنید تمام سطح بذور با سم آغشته شود.

بذورضدعفونی شده را به مدت طولانی در هوای آزاد قرار ندهید.

از قارچ کش های موثر مانند:

 دینیکونازول(سومی-ایت) به نسبت 2 در هزار

 تریادمینول(بایتان) به نسبت 2 در هزار

تبوکونازول (راکسیل)  به نسبت 1.5 در هزار

 استفاده نمایید.

/ 2 نظر / 251 بازدید
نسرین

وب خوبی دارید.به ماهم سربزنید اگر دوست داشتید لینک کنید .شما لینکید.ممنون