تقویم مبارزه با آفات و بیماریهای درخت سیب

مهم ترین مساله برای افرادی که به کار باغداری درختان مشغول هستند اطلاع از زمان دقیق سم پاشی آنها می باشد ، در این پست تقویم مبارزه با آفتهای درخت سیب را برای شما قرار داده ایم.

تقویم مبارزه با آفات و بیماریهای درخت سیب تقویم مبارزه با آفات و بیماریهای درخت سیب

اسفند:

– سمپاشی ۳ در هزار ترکیبات مس بعلت شیوع شانکر سیتوسپرایی در درختان سیب

 – روغن ولک (بمیزان ۱- ۱.۵ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب) همراه حشره کش و تخم کش کنه – افزودن یکی از حشره کش های زیر : حشره کش دیمتوات ( بمیزان ۱۰۰ س سی در ۱۰۰ لیتر آب ) و یا آدمیرال ( نیم در هزار ) ویا اتیون و یا دورسبان ( ۵/۱ در هزار ) و یا دیازینون ( یک در هزار ) – تخم کش زمستانه کنه مثل آپولو ( نیم در هزار ) و یا نئورون ( یک در هزار) نیسورن(نیم در هزار)

 فروردین :

برای پیشگیری از بروز بیماری لکه سیاه سیب سمپاشی های زیر ضروری است :

 الف ) هنگام تورم جوانه تا قبل از گلدهی سمپاشی با یکی از قارچ کش های زیر : توپسین ام ( ۰/۷۵ در هزار) یا دودین ( یک در هزار ) یا کاپتان ( سه در هزار ) یا استروبی ( ۰/۲در هزار ) یا بنومیل ( ۰/۵ در هزار ) یا فیلینت ( ۰/۲ در هزار ) یا بایکور (یک در هزار ) توجه۱:اختلاط سموم قارچ کش و تهیه محلول ترکیبی با توجه به سازگاری آنها مثل ترکیب دودین با کاپتان میتواند در کنترل بیماریها بیشتر مثمر ثمر باشد.

توجه ۲ : اضافه کردن حشره کش کنفیدور به نسبت ۰/۵ در هزار برای مبارزه با شته در نواحی آلوده توصیه میگردد.

توجه ۳ : در بروشور سم توپاس و انویل در ایران برای مبارزه با سفیدک حقیقی توصیه شده ولی نظر کارخانه سازنده این سموم بر لکه سیاه سیب نیز موثر است

 توجه۴: سمپاشی قارچکش روی خاک زیر درختان بر روی بقایای باقی مانده از سال قبل خیلی مهم و مؤثر است.

ب) بعد از ریزش دو سوم گلبرگها – سمپاشی با یکی از قارچ کش ها فوق الذکر

 اردیبهشت :

 ج) ده روز پس از سمپاشی دوم – سمپاشی با یکی از قارچ کش ها فوق الذکر

توجه ۵: برای جلوگیری از مقاومت قارچها رعایت تنوع سم الزامی است.

 توجه۶: در صورت بارندگی زیاد تکرار سمپاشی با قارچکشها به فاصله ده روز ضروری است.

توجه ۷: بعلت بروز عفونت لکه سیاه سیب حتما” لازم است بعد از گذشت ۳۶ ساعت از بارندگی سمپاشی صورت گیرد.

خرداد :

– سمپاشی بر علیه کرم سیب ( نسل اول ) و پروانه مینوز بایکی از حشره کشهای: دیازینون ( یک در هزار ) یا فن والریت ( ۰/۷۵ در هزار ) یا استامی پراید ( ۰/۵ در هزار ) یا مچ ( یک در هزار ) یا کالیپسو ( ۰/۲ در هزار ) یا سایپرمترین ۴۰% ( ۷۵ سی سی در هزار لیتر آب ) زولون ( ۱/۵ در هزار ) یا دانیتول ( یک در هزار ) – بهمراه کود مایع ( دارای ازت بیشتر )

 تیر :

– در صورت ظهور کنه قرمز اروپایی سمپاشی با کنه کش های جدید باروک ( نیم در هزار ) و یا انویدور ( نیم در هزار ) یا ترکیب اورتوس ( فن پیروکسی میت ) و امایت ( پروپار‍یت ) به نسبت نیم در هزار از هرکدام یا پراید (فنازاکویین ) ( به نسبت نیم در هزار ) یا آبامکتین ( یک در هزار ) یا پروپال ( یک در هزار ) یا نئورون ( یک تا یک و نیم در هزار ) یا دانیتول ( دو در هزار ) – بهمراه کود مایع ( ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ ) – محلول پاشی کلرور کلسیم

 توضیح ۱: در صورت طغیان آفت کنه سمپاشی به فاصله ده روز تکرار شود.

 توضیح۲ : ترکیب سه کنه کش امایت – اورتوس – آبامکتین به نسبت یک در هزار اثر بخشی فوق العاده در کنترل آفت دارد.

توضیح۳ : کنه کش های جدید باروک و و انویدور به سبب اثرگذاری بر سنین مختلف کنه به مدت طولانی ( حدودا” ۲ ماه ) جمعیت کنه را کنترل میکنند بنابراین ارجحیت دارند.

توضیح ۴: به تجربه ، افزودن کمی تاید یا مایع ظرفشویی (نیم لیتر در هزار لیتر آب ) به کنه کشهای معمولی خاصیت کنه کشی را به جهت خاصیت پخش کنندگی محلول افزایش میدهند .

 مرداد :

– سمپاشی بر علیه کرم سیب ( نسل دوم ) – با یکی از حشره کش های فوق الذکر در بالا – افزودن کود مایع ( دارای کود پتاس بیشتر ) جهت رنگپذیری بهتر میوه سیب

/ 1 نظر / 465 بازدید

با سلام مطلب جمع و جوري براي کساني مثل من که در اين رشته اطلاعات زيادي ندارم ، ميباشد . در صورت امکان کمي بيشتر راجع به مباحث مربوطه توضيح داده شود. با تشکر